4-pelarlyftar

4-pelarlyftar är anpassade för inspektion och används ofta av besiktningsstationer och vid hjulinstsällning. 4-pelarlyftar har högre lyftkapacitet och är därför populära på verkstäder för service- och transportfordon.

Våra premium 4-pelarlyftar från europeiska MAHA och John Bean finns från 4.0 – 5,0 tons lyftkapacitet.

Visa information

Kontakta oss