Om oss

Om oss

Vi på Sun Maskin & Service har som mission att leverera verkstadsutrustning i världsklass till alla som verkar inom motorbranschen. Huvudsaken att du vill ha en riktigt konkurrenskraftig verksamhet och förstår att en av vägarna dit är en riktigt bra utrustad verkstad.

Vi verkar över hela Sverige och våra kunder är främst bilverkstäder, men vi har också glädjen att leverera till bilbesiktningsföretag, yrkesskolor, verkstäder för tunga fordon och försvarsmakten.

Lång erfarenhet av branschen
Med över 25 års erfarenhet av branschen och som medlemmar av branschorganisationen FVU (Fordonsverkstadsutrustarna) levererar vi kvalitet till Sveriges verkstäder.

Vi erbjuder vi även montagehjälp, service, serviceavtal och utbildning. Vi är dessutom ackrediterade av SWEDAC att utföra kalibrering enligt ISO 17025.

SUN Maskin & Service huvudkontor Karlstad

Vi kalibrerar:

  • Avgasmätare diesel och bensin
  • Rullbromsprovare och tryckgivare
  • Tryckvisande mätinstrument (Manometer)
  • Ljusinställningsaggregat
  • Ljusinställningsplats
  • Retardationsmätare

Ackreditering - Kalibrering

SUN Maskin & Service är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO 17025 som ett kalibrerings­laboratorium att kalibrera testutrustning.

Den Svenska standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2018 upptar samtliga krav enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017.

Här kan du ladda ned en bilaga som visar kalibreringens omfattning på SWEDACS hemsida.

Blankett för förbättringar

Du har möjlighet att lämna in synpunkter och förbättringar angående vårt ackrediteringsarbete. Använd formuläret nedan för att beställa vår blankett för förbättringar.

Kontakta oss